GAZETAPRAWNA.PL Organizm doskonały wg ITEO

Firma Innowacyjne Techniki Energii Odnawialnej, w skrócie ITEO Sp. z o.o., przy współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim od 2012 roku pracuje nad innowacją pod kryptonimem LUKON. Przywołany projekt to nic innego, jak system powiązanych technologii wytwarzania biomasy algowej, z zastosowaniem energii odnawialnej, oparty o wykorzystanie półproduktów i produktów końcowych wzajemnie się uzupełniających.

Niemal samowystarczalny system składa się m.in. z biogazowni, farmy fotowoltaicznej, stacji hodowli alg i infrastruktury technicznej. Serce systemu stanowi biogazownia, która zabezpiecza hodowlę alg w wodę pofermentacyjną, CO², energię cieplną i elektryczną – światło. Biomasa algowa wyprodukowana w szczelnych tunelach foliowych to źródło protein i lipidów.

Opracowaną myśl technologiczną sprawdzono i przetestowano w instalacji demonstracyjnej. Aktualnie projekt jest na etapie wdrożenia w skali makro pod nadzorem technologów i specjalnie powołanego międzynarodowego zespołu naukowców. Zainteresowanie rynków zagranicznych jest ogromne. O prawo do realizacji innowacji ubiegają się m.in. Egipt, Czechy, Włochy czy Norwegia.

Biomasa algowa – proteina ma szerokie zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, spożywczym i rolniczym – w paszach dla zwierząt – zamiast białka sojowego GMO. Ponadto Lipidy algowe mogą przyczynić się do ograniczeń wydobycia produktów kopalnianych np. ropy, hodowla alg obniża emisję CO² (CO² dla alg jest pokarmem), jednocześnie produkują O² i oczyszczają wodę. Spółka ITEO wraz z Uniwersytetem Zielonogórskim i kilkoma innymi jednostkami naukowo-badawczymi rozpoczynają właśnie prace nad kolejnym innowacyjnym projektem filtracji zanieczyszczeń rzecznych z wykorzystaniem mikroglonów. Postęp prac w tym zakresie prezentowany będzie na stronie www.iteo.pl

Katarzyna Krawiec