Zakończył się IV Europejski Kongres Jakości

Zakończył się IV Europejski Kongres Jakości. Teraz czas na wdrożenie koncepcji projakościowych do swoich działań biznesowych, podkreślenie jakości zdobyciem EUROPEAN QUALITY CERTIFICATE 2018®

„Future of the Quality” – pod takim hasłem 21 marca 2018 r. w Łodzi odbył się IV Europejski Kongres Jakości. Jest to cykliczne spotkanie przedstawicieli świata biznesu i nauki, zarówno z Polski jak i Europy, którzy wymieniają się wiedzą oraz doświadczeniami. Ideą Kongresu jest propagowanie wartości, które są mocno związane z jakością.