TEO, firma specjalizująca się w energii odnawialnej, kupiła od zielonogórskiej uczelni 12 ha ziemi w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie.

http://zielonagora.gazeta.pl/zielonagora/1,35182,17917357,UZ_sprzedal_12_ha_ziemi_w_Nowym_Kisielinie__Obok_stanie.html#ixzz3a7vrubYD

ITEO, firma specjalizująca się w energii odnawialnej, kupiła od zielonogórskiej uczelni 12 ha ziemi w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie. Niedługo w jej sąsiedztwie stanie „energetyczny kombajn”.
Produkcja energii odnawialnej stanie się możliwa dzięki projektowi LUKON (Lubuskie Konsorcjum Innowacyjnych Technologii Energii Odnawialnych). Opracowała go spółka ITEO. To swego rodzaju „kombajn energetyczny”, który ma znacznie obniżyć koszty wytwarzania energii. Projekt zakłada połączenie kilku ściśle ze sobą współpracujących zakładów: biogazowni, zakładu produkcji peletu lub nawozu, stacji hodowli alg, farmy fotowoltaicznej, wytłaczarki oleju i lipidów, separatora masy pofermentacyjnej oraz suszarni.
System został zgłoszony jako patent na wynalazek. W realizacji projektu pomóc mają dotacje z unijnych funduszy. Na razie ITEO zakupiła od zielonogórskiej uczelni 12 ha ziemi w Parku Naukowo-Technologicznym w Nowym Kisielinie. Zapłaciła za to ok. 8 mln zł. Firma będzie tam uprawiała algi, które posłużą jako wsad do biogazowni. Po przeprowadzeniu ich fermentacji oraz spaleniu powstanie energia elektryczna oraz cieplna.
Do współpracy oprócz UZ, zaproszono Uniwersytet Bremeński (Niemcy) oraz firmy: Mazel, Biogas Hochreiter, Phytolutions, Sao, Rudiger Hein, Sewald. Uczelnie odpowiadać będą za badania naukowe, analizę rynków i opracowywanie innowacyjnych technologii, a ITEO i współpracujące przedsiębiorstwa będą wdrażać te rozwiązania w życie.
Firma ITEO specjalizuje się w innowacyjnych technikach energii odnawialnej. Współpracuje z wieloma firmami na polskim i niemieckim rynku branży ekologicznej.