Lukon

LUKON – Powiązane Technologie Produkcji Biomasy Algowej z Wykorzystaniem Energii Odnawialnej

Projekt LUKON polega na połączeniu różnych technologii produkcji biomasy algowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i uzyskaniu w ten sposób wartości dodanej nie tylko w zakresie ochrony środowiska, lecz również w aspekcie biznesowym i naukowym.
Podstawowym celem realizacji projektu jest przemysłowa produkcja biomasy algowej w układzie zamkniętym. Istotą projektu jest synchronizacja systemów połączonych technologii ściśle ze sobą współpracujących i wzajemnie uzupełniających się zarówno technologicznie jak i produktowo. Wszystkie powstałe produkty zostaną wykorzystane w innych podsystemach lub stanowić będą produkt końcowy przeznaczony na sprzedaż.

Końcowy produkt – sucha masa algowa – ma stanowić alternatywne źródło pozyskania protein (białka) dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego.

Podstawą systemu jest biogazownia, stacja hodowli alg oraz farma fotowoltaiczna PV.

N

masa pofermentacyjna powstała w biogazowni (frakcja ciekła po separatorze) bogata w NPK (azot, fosfor, potas) przekazana zostanie do stacji hodowli alg jako pożywka

N

CO2 powstały ze spalania biogazu jest pożywką dla mikroglonów

N

ciepło powstałe podczas spalania biogazu w BHKW wykorzystane zostanie do utrzymania odpowiedniej temp. hodowli w okresie letnim i zimowym w atmosferze tunelów i medium algowego

N

energia elektryczna wyprodukowana przez instalację PV wykorzystana będzie do doświetlenia basenów algowych, podgrzania medium algowego jak i zasilania wszystkich urządzeń mechanicznych a jej wytworzony nadmiar zostanie sprzedany na zewnątrz dostawcy energii elektrycznej

Zastosowane rozwiązana w projekcie LUKON takie jak: przykrycie basenów hodowlanych folią, utrzymanie stałej temperatury w tunelu algowym przez cały rok i wykorzystanie wszystkich powstałych produktów końcowych i odpadowych, pozwoli na utrzymanie stałego reżimu hodowlanego co przekłada się na produkcję biomasy algowej na wysokim poziomie produktywności oraz możliwość zastosowania tego typu instalacji w każdym miejscu niezależnie od warunków klimatycznych.

Projekt LUKON jest pierwszym tego typu systemem przemysłowej hodowli alg, która pozwala otrzymać produkt o stałych wartościach jakościowych.

Korzyści finalnego produktu z wykorzystaniem projektu LUKON:

N

możliwość kontroli i optymalizacji hodowli algi dedykowanej według potrzeb klienta

N

wysoki stopień kontroli produktu = wysoka sterylność i jakość (hodowla w zamkniętych tunelach)

N

stabilność produktu

N

wysoka wydajność produkcji biomasy algowej

N

produkt pochodzenia roślinnego

N

„zielona” alternatywa dla białka

N

szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach gospodarki

Korzyści z zastosowania innowacyjnej technologii:

N

wysoka produktywność biomasy algowej

N

hodowla niezależna od klimatu

N

uprawa przez cały rok

N

precyzyjny system monitoringu i kontroli procesu – pełna automatyka

N

wewnętrzne zagospodarowanie półproduktów i odpadów technologicznych w stacji hodowli mikroglonów

N

ochrona środowiska poprzez zagospodarowanie odpadów ze spalania biogazu -ograniczenie emisji CO2 i ciepła do atmosfery (możliwość powiązania z fermą drobiu, oczyszczalnią lub elektrownią)

N

ekonomia – wykorzystanie czystej energii z OZE – projekt nie wymaga dostawy mediów zewnętrznych (woda, prąd, ciepło)